Sakrament małżeństwa

SAKRAMENT MAŁZEŃSTWA

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:
dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną,
i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”
(Mk 10,6-9)

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński
zobowiązani są do zgłoszenia się w biurze parafialnym
nie później niż trzy miesiące przed planowanym ślubem
( samą datę ślubu można zarezerwować wcześniej ).
Narzeczeni zgłaszają się do parafii stałego lub czasowego zameldowania
jednej ze stron ( zwyczajowo jest to parafia narzeczonej ).

Narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:
– aktualne świadectwo chrztu św. z adnotacją o sakramencie bierzmowania ( metryka wystawiona w ciągu ostatnich 6 miesięcy ) – przynoszą osoby, które przyjęły sakrament chrztu św. poza naszą parafią
– świadectwo bierzmowania, jeśli nie zostało ono zapisane na metryce chrztu jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu
– dokument tożsamości – dowód osobisty lub w przypadku obcokrajowców – paszport
– świadectwa ukończenia katechizacji ( w zakresie szkoły średniej )
– świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej ( tzw. kursu przedmałżeńskiego )
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne, tzw. ślub konkordatowy ( ważny tylko trzy miesiące, licząc od daty ślubu ) lub odpis aktu wcześniej zawartego związku cywilnego
– potwierdzenie udziału w spotkaniach w Poradni Rodzinnej
– potwierdzenie przystąpienia do dwóch spowiedzi przedślubnych ( dostarczone przed samym ślubem )
– dane personalne świadków ślubu ( imię i nazwisko, wyznanie, rok urodzenia, adres zamieszkania, zawód ) wiek
– zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach ( jeżeli jedna ze stron mieszka w innej parafii )
Dodatkowo:
– wdowa lub wdowiec przedstawia akt zgonu zmarłego małżonka lub małżonki z USC
– osoby nieletnie przedstawiają zezwolenie sądu i pisemną zgodę rodziców na zawarcie związku małżeńskiego

Przygotowanie:
• sakrament małżeństwa zasadniczo zawiera się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Możliwe jest zawarcie ślubu w innych kościołach parafialnych – wymagana jest wtedy zgoda proboszcza parafii, w której mieszka narzeczony lub narzeczona
• po zaręczynach, które powinny odbyć się przynajmniej na sześć miesięcy przed ślubem narzeczeni zgłaszają się w biurze parafialnym
• na podstawie wyżej wymienionych dokumentów zostaje spisany protokół przedślubny oraz zostają wygłoszone zapowiedzi ( podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego ) – narzeczeni spoza naszej parafii otrzymują dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego zapowiedzi muszą być wygłoszone przez trzy kolejne niedziele.
• w ramach przygotowania narzeczeni odbywają spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego ( najbliższa w par. św. Wawrzyńca w Pniewach )
• narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej ( tzw. kurs przedmałżeński ) – terminy spotkań można znaleźć poniżej
• narzeczeni w ramach przygotowania dwukrotnie przystępują do sakramentu spowiedzi św. – pierwsza spowiedź po spisaniu protokołu przedślubnego, druga – dzień lub dwa przed ślubem. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.
• dwa tygodnie przed ślubem odbywa się ostatnie spotkanie z kapłanem dotyczące liturgii sakramentu małżeństwa
• w dniu ślubu świadkowie przed Mszą św. przynoszą do zakrystii: dowody osobiste narzeczonych, zaświadczenie odbytej spowiedzi św. narzeczonych, obrączki ślubne
• po zakończonej ceremonii ślubnej składają podpisy w Parafialnej Księdze Małżeństw i na zaświadczeniach z Urzędu Stanu Cywilnego

Dodatkowe uwagi:
– przed ślubem narzeczeni powinni poinformować Panią Organistkę i Pana Kościelnego o terminie ślubu.
– możliwe jest dodatkowe strojenie kościoła ( należy poinformować o tym ks. Proboszcza )
– fotografować i filmować w kościele w czasie sakramentu małżeństwa mogą jedynie osoby, które ukończyły Kurs Liturgiczny organizowany przez Komisję Liturgiczną Archidiecezji Poznańskiej i mają zgodę proboszcza ( narzeczeni zgłaszają w czasie przygotowania zamiar wykonywania zdjęć i filmowania ).
– wspaniałym darem dla narzeczonych ze strony rodzin narzeczonych, świadków oraz zaproszonych gości jest dar modlitwy i przyjęcie Komunii św. w intencji nowożeńców

Drodzy Narzeczeni!
Pielęgnujcie Waszą przyjaźń z Panem Bogiem, który obdarza nas swoimi łaskami.

NAUKI PRZEDMAŁŻENSKIE w 2012 i 2013 roku w PNIEWACH

 Parafia p.w. św. Wawrzyńca

 23 września – 28 października 2012

przez sześć kolejnych niedziel o godz. 12.3o.

 17 lutego – 24 marca 2013

przez sześć kolejnych niedziel Wielkiego Postu o 12.30.

1o – 15 czerwca 2013

od poniedziałku do soboty o g. 20.oo.

22 września – 27 października 2013

przez sześć kolejnych niedziel o godz. 12.3o.

Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela

6 – 11 maja 2013

od poniedziałku do piatku o 19.00.

Nauki przedmałżeńskie w Poznaniu i okolicach – www.dr.archpoznan.pl