Róże Różańcowe

RÓŻE RÓŻAŃCOWE w NASZEJ PARAFII:
I Róża Matek – Podrzewie – patron: św. Karolina Kózkówna
zelatorka – p. Róża Kostrzewska

II Róża Matek – Podrzewie – patronka: św. Łucja
zelatorka – p. Ewa Maćkowiak

III Róża Matek – Podrzewie – patronka: św. Barbara
zelatorka – p. Wanda Boińska

IV Róża Matek – Podrzewie – patron: św. Józef
zelatorka – p. Krystyna Przewoźna

V Róża Matek – Podrzewie – patronka: św. Urszula Ledóchowska
zelatorka – p. Maria Przewoźna

VII Róża Matek – Podrzewie – patronka: św. Teresa od Dzieciątka Jezus
zelatorka – p. Jadwiga Marciniak

VIII Róża Matek – Podrzewie – patronka: św. Anna
zelatorka – p. Halina Wieczorek

IX Róża Matek – Podrzewie – patronka: św. Cecylia
zelatorka – p. Krystyna Beszterda

X Róża Matek – Podrzewie – patronka św. Agnieszka
zelatorka – p. Krystyna Manyś

Róża Matek – Wilczyna i Ludowo – patronka: św. Faustyna
zelatorka – p. Kazimiera Dziubńska

Róża Matek – Sękowo – patronka: św. Zofia
zelatorka – p. Leokadia Malicka

Róża Matek – Młynkowo – patronka: św. Jadwiga Śląska
zelatorka – p. Zofia Szukała

SPOTKANIA MATEK RÓŻAŃCOWYCH oraz
INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ na POSZCZEGÓLNE MESIĄCE
rok 2011/2012
 

intencja

– wrzesień

w intencji dzieci i  młodzieży oraz  nauczycieli i wychowawców rozpoczynających Nowy Rok Szkolny

intencje papieskie

I Róża z Podrzewia = ogólna: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe

II Róża z Podrzewia = misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie, rozsiane na kontynencie azjatyckim, z zapałem głosiły Ewangelię, radością wiary dając świadectwo o jej pięknie.

07.10.2011

g. 18.oo. piątek

Msza św. w intencji Matek Różańcowych i ich rodzin + spotkanie po Mszy w salce parafialnej.

intencja

– październik

o dobre i święte owoce Rekolekcji Parafialnych

intencje papieskie

III Róża z Podrzewia = ogólna: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach.

IV Róża z Podrzewia = misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego wzmogły w ludzie Bożym zapał ewangelizacyjny i wsparcie działalności misyjnej przez modlitwę i pomoc materialną

13 – 16.10

Rekolekcje Parafialne.

16.10.2011

g. 12.00.

Msza św. odpustowa ku czci Patronki Parafiiśw. Jadwigi

06.11.2011

g. 8.oo.  i 12.15.

Spotkanie + wymiana tajemnic różańcowych.

intencja

– listopad

Za naszych bliskich zmarłych, jak również za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii,za ofiary tragicznych wypadków, za zmarłych parafian

intencje papieskie

V Róża z Podrzewia = Za wschodnie Kościoły, aby ich czcigodna tradycja była znana jako duchowe bogactwo, cenne dla całego Kościoła

VII Róża z Podrzewia = misyjna: Aby kontynent afrykański znalazł w Jezusie siłę, by wejść na drogę pojednania i sprawiedliwości, wskazaną przez Synod Biskupów

04.12.2011

g. 8.oo.  i 12.15.

Spotkanie przed Bożym Narodzeniem.

intencja

– grudzień

o dobre przeżycie Świąt Bożego Narodzeniadla rodzin naszej parafii

intencje papieskie

VIII Róża z Podrzewia = ogólna: Aby wszystkie ludy ziemi, poznając się wzajemnie i szanując, wzrastały w zgodzie i pokoju

IX Róża z Podrzewia = misyjna: Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności były zawsze szanowane i chronione przed wszelką przemocą i wyzyskiem.

intencja

– styczeń

w intencji Matek Różańcowych i za ich rodziny

intencje papieskie

X Róża z Podrzewia = ogólna:Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc  duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.

Róża z Wilczyny = misyjna: Aby zaangażowanie chrześcijan na rzecz pokoju było okazją do dawania świadectwa o Chrystusie wszystkim ludziom dobrej woli

05.02.2012

g. 8.oo.  i 12.15.

Spotkanie + wymiana tajemnic różańcowych.

intencja – luty

za chorych i cierpiących z naszych rodzin i z parafii

intencje papieskie

Róża z Młynkowa = ogólna:Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego

Róża z Sękowa = misyjna: Aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia w najuboższych regionach, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi

04.03.2012

g. 8.oo.  i 12.15.

Spotkanie + wymiana tajemnic różańcowych.

intencja – marzec

o dobre owoce Wielkiego Postu –  zwłaszcza o dobrą spowiedź św. wielkopostną

intencje papieskie

II Róża z Podrzewia = ogólna: Aby był właściwie doceniany na całym świecie wkład kobiet w rozwój społeczeństwa.

I Róża z Podrzewia = misyjna: Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy — zwłaszcza w Azji — są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na imię Chrystusa.

intencja

– kwiecień

za dzieci I komunijne – o jak najlepsze przygotowanie i przeżycie dnia I spowiedzi św. i I Komunii św.

intencje papieskie

IV Róża z Podrzewia = Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na powołanie Chrystusa i naśladować Go w kapłaństwie i w zakonie

III Róża z Podrzewia = misyjna: Aby zmartwychwstały Jezus był znakiem niezawodnej nadziei dla mieszkańców Afryki.

01.05.2012

g. 8.oo.  i 12.15.

Spotkanie + wymiana tajemnic różańcowych.

intencja

– maj

za młodzież zdającą egzaminy maturalne i za przygotowującą się do bierzmowania

intencje papieskie

VII Róża z Podrzewia = ogólna: Aby w społeczeństwie były promowane  inicjatywy chroniące i umacniające rolę rodziny.

V Róża z Podrzewia = misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła wszystkim misjonarzom głoszącym Jej Syna Jezusa.

05.06.2012

g. 8.oo.  i 12.15.

Spotkanie + wymiana tajemnic różańcowych.

intencja

– czerwiec

o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne z naszej parafii

intencje papieskie

IX Róża z Podrzewia = ogólna: Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą obecność Jezusa, który im towarzyszy w życiu

VIII Róża z Podrzewia = misyjna: Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii.

intencja

– lipiec

o Bożą Opatrzność nad wszystkimi pielgrzymami i urlopowiczami, a zwłaszcza o opiekę Matki Bożej nad dziećmi i młodzieżą na czas wakacji

intencje papieskie

Róża z Wilczyny = ogólna:Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach

X Róża z Podrzewia = misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariusze na terytoriach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa.

intencja

– sierpień

o trzeźwość naszego Narodu, o trzeźwość w naszej parafii i w naszych rodzinach

intencje papieskie

Róża z Sękowa = ogólna:Aby więźniowie byli traktowani w sposób sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej godności.

Róża z Młynkowa = misyjna: Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Jezusa, byli gotowi głosić Ewangelię