Proboszczowie

ROK KAPŁAŃSKI 2009-2010

ŚW. JAN MARIA VIANNEY
PATRON ROKU
„Ksiądz nie jest kapłanem dla siebie, jest nim dla Was”

Papież Benedykt XVI w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 19 czerwca 2009 br. ogłosił ROK KAPŁAŃSKI, którego Patronem jest św. Jan Maria Vianney – proboszcza z Ars, którego 150 rocznicę śmierci obchodzimy.

Ojciec Święty w Liście na Rok Kapłański napisał:

„Najświętszej Dziewicy zawierzam ten Rok Kapłański, prosząc Ją by wzbudziła w duszy każdego kapłana wielkoduszne odnowienie ideałów całkowitego oddania się Chrystusowi i Kościołowi, które inspirowały myśl i działanie Św. Proboszcza z Ars. Swym żarliwym życiem modlitwy i gorącą miłością Jezusa  Jan Vianney posilał swe codzienne bezwarunkowe powierzenie się Bogu i Kościołowi. Oby jego przykład wzbudził w kapłanach owe tak bardzo dziś jak i zawsze potrzebne świadectwo jedności z biskupem, między sobą oraz z wiernymi świeckimi. Drodzy kapłani, Chrystus na was liczy. Idąc za przykładem Św. Proboszcza z Ars, pozwólcie się Jemu zdobyć, a staniecie się również wy, we współczesnym świecie posłańcami nadziei, pojednania i pokoju!”

Chciałbym Was, Drodzy Parafianie, prosić o modlitwę w intencji kapłanów, którzy sprawowali posługę proboszczowską w naszej parafii, którzy udzielali Wam sakramentów świętych.

Warto wspomnieć szczególnie kapłanów, którzy udzielali sakramentu chrztu św., Pierwszej Komunii św., sakramentu małżeństwa, sakramentu namaszczenia chorych i odprowadzali Waszych najbliższych na cmentarz.

Jestem wdzięczny Panu Bogu za moich poprzedników, którzy tak wielu z Was prowadzili do Pana Boga. Wiem, że wspominacie tych kapłanów z wielką sympatią – za co serdecznie Wam dziękuję i przypominając postacie ostatnich pięciu proboszczów posługujących w naszej parafii, proszę o modlitwę w ich intencji.

Potrzebna jest także nasza modlitwa  o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, by nie zabrakło szafarzy świętych sakramentów. Polecajmy Bogu powołania z naszej parafii – już 10 lat upłynęło od ostatniego powołania, którym jest ks. Mirosław Musiał posługujący obecnie w par. św. Stanisława Kostki w Poznaniu. Zatem. „ Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. ( Łk 10,2 )

Ks. Proboszcz JÓZEF BIAŁY

Urodzony: 20.02.1893r. w Kobylnikach
Data święceń: 18.02.1917r. Poznań
Droga kapłańska:
1917-1919 Kostrzyn, par. św. Piotra i Pawła
1919-1923 Sieraków, par. NMP Niepokalanie Poczętej
1923-1940 i 1945-1966 Wilczyna, par. św. Jadwigi
zmarł 10.01.1966r. w Wilczynie

Ks. Proboszcz HENRYK SZKLAREK –TRZCIELSKI

Urodzony: 19.07.1908 roku w Polesiu
Data święceń: 17.06. 1934r. Poznań
Droga kapłańska:
Kamionna, par. Narodzenia NMP
Poznań, par. św. Stanisława Kostki
Rydzyna, par. św. Stanisława Biskupa
Rozdrażew, par. św. Jana Chrzciciela
Rogoźno, par. św. Wita
1939-1944 kapelan wojskowy – Poznań, Warszawa
1945-1946 Rogoźno, par. św. Wita
1946-1952 Ludomy, par. św. Jana Chrzciciela
1953-1966 Warszawa, Lublin, Chorzów, Wisła, Poznań – par. Świętego Krzyża                                   i par. Świętej Trójcy, Gostyń, Ostrów Wielkopolski
1966-1984 Wilczyna, par. św. Jadwigi
od 1984 roku w parafii Świętego Krzyża w Szamotułach                                                 zmarł 18.12.2010r. w Szamotułach

Ks. Proboszcz MICHAŁ PACHOLCZYK

Urodzony: 25.09.1948r. we Wronkach
Data święceń: 25.05.1972r. Poznań
Droga kapłańska:
1972-1974 Cerekwica, par. Podwyższenia Krzyża Świętego
1974-1976 Ruchocice, par. św. Urszuli
1976-1978 Wieruszów – Podzamcze, par. Nawiedzenia NMP
1978-1981 Czempiń, św. Michała Archanioła
1981-1982 Poznań, par. NMP Niepokalanie Poczętej
1982-1984 Poznań, par. Matki Bożej Bolesnej
1984-1991 Wilczyna, par. św. Jadwigi
od 1991 roku w parafii św. Mikołaja w Gostyczynie ( diecezja kaliska )

Ks. Proboszcz WŁODZIMIERZ LISEK

Urodzony: 16.02.1947r. w Nowym Tomyślu
Data święceń: 24.05.1973r. Poznań
Droga kapłańska:
1973-1975 Jutrosin, par. św. Elżbiety
1975-1977 Skórzewo, par. św. Marcina i  św. Wincentego
1977-1981 Czempiń, par. św. Michała Archanioła
1981-1984 Czerwonak, par. Niepokalanego Serca NMP
1984-1991 Gostyczyna par. św. Mikołaja
1991-2000 Wilczyna, par. św. Jadwigi
2001-2010 roku w parafii NMP Pocieszenia w Oborzyskach Starych
od 2010 roku w parafii NMP Wniebowiętej w Drzeczkowie

Ks. Proboszcz KRZYSZTOF MUSIAŁ

Urodzony: 23.08.1960r. w Szamotułach
Data święceń: 23.05.1985r. Poznań
Droga kapłańska:
1985-1987 Ostrzeszów, par. Wniebowzięcia NMP
1987-1994 Poznań, par. św. Łukasza
1994-2000 Leszno, par. św. Józefa
2001-2008 Wilczyna, par. św. Jadwigi
od 2008 roku w parafii Narodzenia NMP w Kaźmierzu

Modlitwa papieża św. Piusa X :
O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie, racz zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do świętego Twojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swojej świętej służby wybrałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali.   Strzeż ich od niebezpieczeństwa świata, udziel im ducha swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą.  Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa papieża Jana Pawła II o powołania:
Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie: „Pójdź za Mną”! Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos! wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Obdarz wytrwałością naszych seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życia w pełnym oddaniu się Twojej służbie. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają swoje życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Maryjo, Matko Kościoła, wzorze wszystkich powołań, pomóż nam odpowiedzieć „tak” Panu, który wzywa nas do współpracy w Bożym planie zbawienia. Amen.