Pogrzeb katolicki

POGRZEB KATOLICKI
Liturgia pogrzebu ma ścisły związek z przeżyciami wiernych.
Jej celem jest nie tylko modlitwa za zmarłego,
lecz także obudzenie wiary i nadziei członków jego rodziny i uczestników pogrzebu.
Kościół, modląc się za zmarłych i sprawując za nich Eucharystię,
umacnia jedność swoich żyjących dzieci, a wobec wszystkich uczestników tej liturgii,
także niewierzących i wątpiących, wyznaje nadzieję,
że życie ludzie „zmienia się, ale się nie kończy”
Synod Archidiecezji Poznańskiej

Pogrzeb chrześcijański nie jest sakramentem. Jest to jednak obrzęd liturgiczny Kościoła, przez który chcemy pomóc zmarłej osobie w osiągnięciu życia wiecznego, .
Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).
Pogrzeb katolicki przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej ( nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów ).

Datę i godzinę uroczystości pogrzebowych ustala rodzina w Biurze Parafialnym z administratorem cmentarza, którym jest Ks. Proboszcz, przedstawiając następujące dokumenty:
– akt zgonu z USC
– zaświadczenie o udzielonych zmarłemu sakramentów – sakramentu chorych i wiatyku ( Komunii św. ) – jeśli zgon nastąpił poza naszą parafią lub w szpitalu ( wystawia je kapelan szpitala )
– jeśli osoba zmarła mieszkała poza naszą parafią – pisemna zgoda na pogrzeb od ks. Proboszcza parafii zamieszkania
– dokument potwierdzający prawo do dysponowania grobem ( „ każdy grób musi posiadać swojego opiekuna, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych opłat oraz podpisaniu umowy może stać się dysponentem grobu” – z Regulaminu Cmentarza )

Zachęcam, by do świątyni przybyć pół godziny przed Mszą św. pogrzebową i włączyć się do modlitwy różańcowej wypraszając dla zmarłej osoby życie wieczne oraz skorzystania z Sakramentu Spowiedzi św.
Zachęcam także do naśladowania pięknego zwyczaju zamawiania Mszy św. w intencji zmarłego.
Warto także po pogrzebie zapewnić osobie zmarłej stałą pomoc modlitewną polecając ją Miłosierdziu Bożemu poprzez: Mszę św. w rocznicę śmierci, Mszę św. w dzień urodzin czy imienin, modlitwę podczas niedzielnych „wymienianek”.
Zapraszam także na Mszę św. za wszystkich zmarłych w danym roku! ( 31 grudnia godz. 16.oo. )

Najcenniejszym darem dla zmarłego jest modlitwa, a szczególnie uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej i przyjęcie Komunii św. w jego intencji.