Ekipa Notre Dame

RUCH DUCHOWOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

„Choć za mną”: tym wezwaniem Chrystus zwraca się do każdego z nas, do każdego z małżeństw, zapraszając do szerszego otwierania się na Jego miłość, abyśmy świadczyli o Nim tam, gdzie wyznaczył nam miejsce.
Małżonkowie pragnący odpowiedzieć na to wezwanie, świadomi swoich słabości, ufając łasce sakramentu Małżeństwa, wierzący skuteczność pomocy braterskiej i w obietnicę Chrystusa: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”(Mt 18,20), decydują się tworzyć ekipę i proszą Ruch, aby im w tym pomógł. Taka jest wspólna wizja małżeństw Equipes
Notre – Dame.
Misja END jest specyficzna i bezpośrednia: pomagać parą małżeńskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa. Jednocześnie mają one głosić światu wartość małżeństwa chrześcijańskiego przez słowo i świadectwo życia.
END powstały we Francji w 1938 roku z inicjatywy kilku małżeństw, które zwróciły się do księdza Henri Caffarela, by ukierunkował je w odkrywaniu bogactw Sakramentu Małżeństwa. „Szukajmy razem, zjednoczmy się i dążmy do odkrycia” odpowiedział kapłan. Pierwsze spotkanie ekipy odbyło się w Paryżu w 1939 roku.
W roku 2006 END działało już w 67 krajach świata na 5 kontynentach – ponad 9800 ekip gromadziło 49000 małżeństw.
Ruch END działa w Polsce od sierpnia 2001 roku. Gromadzi w swoich szeregach ponad 200 małżeństw.
Ks. Caffarel chciał, aby wszyscy zrozumieli wielkość sakramentu małżeństwa. I wskazuje także na wzajemne ubogacanie się sakramentów kapłaństwa i małżeństwa. Te wezwania są nadal aktualne.

Drodzy małżonkowie!!!
Jeśli chcecie, aby Wasze małżeństwo było ciągle otwarte na przyjmowanie Chrystusa, aby było związkiem osób równych w godności, które chcą realizować plan, jaki ma dla Was i dla Waszej rodziny Bóg – zapraszamy do wspólnoty ruchu Equipes Notre – Dame.

Para odpowiedzialna Ekipy Wilczyńskiej: Małgorzata i Paweł Strzeszyńscy
Tel. 0661-649-504 e – mail: pawel.gosia1@o2.pl

Para Odpowiedzialna Regionu Polska: Małgorzata i Joachim Grzonka
Tel. (032) 435-71-19 e – mail: end@end.win.pl