Bez kategorii

Misja Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego

Misja Nawiedzenia
Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego

9 – 17 września 2021 r.

Wilczyna – Podrzewie

„Z MARYJĄ W NOWE CZASY”

Czwartek – 9 września
15.30 Podrzewie. Różaniec. Spowiedź.
16.00 Msza św. z nauka.
Rozpoczęcie Misji parafialnej.
17.30 Wilczyna. Różaniec. Spowiedź.
18.00 Msza św. z nauką.
Rozpoczęcie Misji parafialnej.
Piątek – 10 września
15.30 Podrzewie. Różaniec. Spowiedź.
16.00 Msza św. z nauka.
17.30 Wilczyna. Różaniec. Spowiedź.
18.00 Msza św. z nauką.
Po Mszy św. nauka stanowa dla KOBIET.
Sobota – 11 września
10.00 Odwiedzanie chorych z posługą sakramentalną.
15.00 Wilczyna. Nauka dla dzieci szkoły podstawowej.
15.30 Podrzewie. Różaniec. Spowiedź.
16.00 Msza św. z nauka.
17.30 Wilczyna. Różaniec. Spowiedź.
18.00 Msza św. z nauką.
Po Mszy św. nauka stanowa dla MĘŻCZYZN.
Niedziela – 12 września
8.00 Msza św. z nauką.
Procesja i poświęcenie Krzyża misyjnego.
10.30 Msza św. z nauką.
Msza św. w intencji żyjących i zmarłych: budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów kościoła, plebani i cmentarza w Wilczynie.
Procesja i poświęcenie Krzyża misyjnego.
12.15 Podrzewie. Msza św. z nauka.
15.00 Nauka dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Poniedziałek – 13 września
15.00 Podrzewie. Różaniec. Spowiedź.
15.30 Msza św. z nauka.
Nabożeństwo przebłagalne.
17.30 Wilczyna. Różaniec. Spowiedź.
18.00 Msza św. z nauką.
Nabożeństwo przebłagalne.
Wtorek – 14 września
15.30 Podrzewie. Różaniec. Spowiedź.
16.00 Msza św. z nauka.
Po Mszy św. nabożeństwo Eucharystyczne
17.30 Wilczyna. Różaniec. Spowiedź.
18.00 Msza św. z nauką.
Po Mszy św. nabożeństwo Eucharystyczne.
Procesja z Najśw. Sakramentem.
Środa – 15 września
15.00 Podrzewie. Różaniec. Spowiedź.
15.30 Msza św. z nauka.
Po Mszy św. modlitwy za zmarłych.
17.30 Wilczyna. Różaniec. Spowiedź.
18.00 Msza św. z nauką.
Po Mszy św. modlitwy za zmarłych.
Procesja na cmentarz.
Czwartek – 16 września
17.00 Nabożeństwo oczekiwania na Obraz.
Procesja do miejsca oczekiwania na przyjazd Obrazu.
Przywitanie Obrazu Jasnogórskiego.
Procesja do kościoła.
18.00 Msza św.. (ks. Biskup).
21.00 Apel Jasnogórski (prowadzi o. Kustosz Obrazu).
22.00 Nabożeństwo z udziałem ruchów religijnych.
23.15 Modlitwy za zmarłych
24.00 Pasterka. Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

NAZARET MOIM DOMEM

NAZARET – MOIM DOMEM
https://wojownicylodz.pl/dom-nazaretanski/
Poświęcenie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu.
Bóg rzekł: „Niech stanie się światłość!” Rdz1, 3a
Niech nasz Dom zapłonie Światłem Chrystusa!
ZARYS PLANU
Czas trwania: 25.12.2020-02.02.2021 – 40 dni
Cel:
Oczyszczenie, przebłaganie za grzechy i uświęcenie siebie i swojej rodziny za wstawiennictwem Matki Bożej, ukoronowanie Maryi jako Królowej naszych domów, przyjęcie Bożego Miłosierdzia przez akt poświęcenia swojego domu i rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu.
Dlaczego:
1. Dlaczego oczyszczenie?
Aby stanąć w prawdzie o sobie samym i móc mocniej przybliżyć się do Pana. Dopiero widząc prawdę o sobie, możemy pozwolić Bogu oczyścić i przemienić nasze serce. Stając w postawie uniżenia przed Bogiem, otwieramy się na Jego działanie.
2. Dlaczego z Matką Bożą?
Maryja, która jest Kecharitomene – pełna łaski, powiedziała Bogu „Tak”. Maryja najdoskonalej wypełnia Bożą wolę, a pod krzyżem Swego Syna, stała się Matką każdego człowieka (Następnie rzekł do ucznia: „Oto twoja Matka”. I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie. – J19,27 ). Niepokalana kocha całym swym sercem każdego z nas. Maryja jest najwspanialszą z Matek nas wszystkich, najpewniejszą Wstawienniczką, jako Matka Miłosierdzia i Wspomożycielką wiernych. Niepokalana jest Arką, w której można się schronić i wraz z Nią podążać w pielgrzymce życia do zbawienia. Maryja jest Królową nieba i ziemi, a ofiarując Jezusowi siebie i wszystkie sprawy przez Jej ręce, pozwalamy na Jej królowanie w naszym życiu i w naszych rodzinach.
3. Dlaczego 02.02.21
Jest to święto Ofiarowania Pańskiego, tzw. Święto Matki Bożej Gromnicznej, które przypada na czterdziesty dzień po Bożym Narodzeniu. Święto to, jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa – Światłość świata i Światło na oświecenie pogan jest dla nas nie tylko symbolem ale też prawdą. Pragniemy, by Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, którym jest sam Jezus rozświetlił wszelkie ciemności w naszym życiu i wypełnił je światłem.
4. Dlaczego Boże Miłosierdzie?
Jest to prawda wiary i największy (zob. Dz. 301) przymiot Boga. Jan Paweł II w encyklice ”Dives in misericordia” pisał o miłosierdziu: „w swoim właściwym i pełnym kształcie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku”. Miłosierdzie Boże jest większe niż każdy grzech. Pan Jezus zaprasza każdego człowieka do postawy ufności wobec Boga i wypełnienie Jego woli zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu, błogosławieństwach i radach ewangelicznych oraz w rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. Drugim istotnym warunkiem tego nabożeństwa jest postawa miłosierdzia wobec bliźnich, która zaprasza wiernego do kształtowania w sobie ewangelicznej postawy miłości wobec ludzi. „Ze wszystkich Ran Moich, jak ze strumieni płynie miłosierdzie dla dusz, ale Rana Serca Mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia, z tego źródła tryskają wszelkie łaski dla dusz. Palą Mnie płomienie litości, pragnę je przelać na dusze ludzkie. Mów światu całemu o Moim miłosierdziu”. (Dz 1190)
Patroni:
● Daniel :
Prorok Daniel miał świadomość ogromu grzechu Izraela. Choć sam był sprawiedliwy (Biblia Hebrajska używa nawet do jego opisu terminu „kadosz”, czyli pełen Bożej chwały, obecności, a który możemy również przetłumaczyć jako ś więty ), przyjął na siebie winy całego ludu. Poszedł na pustynię, gdzie uniżył się przed Panem i błagał Go o wybaczenie całemu swojemu ludowi. Wyznaniu win przez Daniela towarzyszyła wiara w obietnice Boga o przyjściu Mesjasza oraz nadzieja, że Miłosierny Bóg kolejny raz zwróci się ku swojemu ludowi i uwolni go z rąk nieprzyjaciół, tak jak w przeszłości wyprowadził go z niewoli egipskiej.
● Jan Chrzciciel
Prorok, który modlił się i pościł za cały lud Izraela. Nauczał: „Nawróćcie się, bo nadchodzi już królestwo niebieskie” (Mt3, 2) . Jan chrzcił wodą i głosił chrzest odpuszczenia grzechów. Przygotowywał na przyjście Pana: „Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki !” (Mt3, 3b) „Ja was chrzczę wodą, abyście się nawrócili. Ten jednak, który po mnie przychodzi, jest potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny nosić Mu sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem”(Mt3, 11)

● Sługa Boży: Kard. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Patron i Wstawiennik roku 2020/2021 – Z odwagą i wielką determinacją modlił się podczas uwięzienia za naród. Polskę nazywał „rodziną rodzin” i w rodzinie upatrywał jego główną siłę. Był całkowicie oddany Maryi. „Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych cudów Swojej Potęgi.”

● Polscy Święci , Błogosławieni i Słudzy Boży

Miejsce modlitwy:
domy rodzinne, klasztory, zgromadzenia, plebanie w Polsce i poza jej granicami.

Plan modlitwy:

● Modlitwa codzienna :

– Psalm 51 jako Modlitwa przebłagalna za wszystkie grzechy osobiste i rodzinne

– 1 dziesiątka różańca-tajemnica Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemiustanowienie Maryi królową naszych rodzin

– Psalm 121 jako psalm oddania swojej rodziny Bożej Opiece

● Czwartki: Adoracja Najświętszego Sakramentu: w kościele lub online* (czas dowolny)

** Dla osób, które nie wychodzą z domu: przeniesienie się w sposób duchowy przed tabernakulum w swoim kościele i trwanie przed nim.

Dziś adoracja nocna. Nie mogłam brać udziału w niej z powodu słabego zdrowia, jednak nim zasnęłam, łączyłam się z siostrami adorującymi. W godzinie od czwartej do piątej nagle zostałam zbudzona, usłyszałam głos, abym wzięła udział w modlitwie z tymi osobami, które teraz adorują. Poznałam, że jest wśród adorujących dusza, która się za mnie modli. Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana i powiedział mi Pan: co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara.” (Dz.1419 – 1421)

● Piątki Adoracja krzyża – modlitwa przepraszania Jezusa za grzechy swojej rodziny i Uwielbienie Bożego Miłosierdzia wypływające z krzyża dla rodziny. (czas i forma dowolna)

Finał modlitwy – 2 lutego 2021r.

● Udział w Mszy świętej w najbliższym Maryjnym Sanktuarium, bądź w kościele parafialnym lub w domach online* 1

● Zapalenie Świecy Gromnicznej, symboliczne wprowadzenie Światła Chrystusa do naszych domów.

● Zawierzenie naszych rodzin, zgromadzeń i parafii Bożemu Miłosierdziu przez Akt ofiarowania się rodziny Miłosierdziu Bożemu i odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia.

● Modlitwa za wstawiennictwem Maryi i Patronów o wylanie Ducha Świętego przez odmówienie rodzinnie Hymnu: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” i pobłogosławienie naszych domów wodą święconą z prośbą, aby Jezus, Maryja i Św. Józef uczynili z naszego dom swój Nazaret.

Organizatorzy : Wojownicy Maryi i Teobańkologia

Różaniec do Granic 2

Uwaga, uwaga! Mamy niezwykle radosną informację! Będzie Różaniec do Granic 2!

Różaniec do granic Nieba.

Kiedy? od 01 do 08 listopada tego roku.
Gdzie? Wszędzie, w całej Polsce i na świecie!
Dlaczego? Musimy znowu chwycić za różańce i z całych sił wołać do Boga Ojca o zmiłowanie. Chcemy podjąć pokutę za nasze grzechy i wołać do Nieba o wybaczenie. Chcemy stanąć w obronie życia.
Kto? Absolutnie wszyscy; koniec z podziałami, koniec z lękiem, koniec z niewiarą. Wszyscy połączmy się w wspólnej modlitwie, całą nadzieję pokładając w Bogu Ojcu Jedynym.
Jak? Czasu jest mało, sytuacja trudna, twoja pomoc jest konieczna. Zapraszaj, wołaj, ogłaszaj, módl się, walcz, organizuj.

Więcej informacji już wkrótce na stronie www.rozaniecdogranic.pl oraz na profilu facebookowym.

Maryjo Królowo Polski módl się za nami!

INTENCJE MSZALNE

http://parafia.wilczyna.eu/tydzien/intencje.pdf

Ogłoszenia Parafialne

http://parafia.wilczyna.eu/tydzien/ogloszenia.pdf

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA – zdjęcia archiwalne

Zdjęcia Archiwalne z Pierwszej Komunii Świętej

(jeśli ktoś posiada zdjęcia brakujących roczników bardzo proszę o przesłanie skanu zdjęcia na adres mailowy parafii)

 

 

NOWENNA POMPEJAŃSKA

Nowenna pompejańska

Nowenna pompejańska zwana jest nowenną nie do odparcia z tego powodu, ponieważ Matka Boża dała obietnicę, że każdy, kto odmówi przez 54 dni różaniec modląc się o konkretną łaskę, ten ją otrzyma. Objawienie Matki Bożej z tą obietnicą zostało opisane przez bł. Bartola Longa.
Nowenna pompejańska jest to nowenna różańcowa – przez każdy dzień nowenny po prostu odmawiamy różaniec z dodatkową modlitwą. Jeśli potrzebujesz pomocy – módl się tą nowenną! Zaproś do tej modlitwy innych! Podziel się otrzymanymi łaskami!

Jak odmawiać nowennę pompejańską?


Przede wszystkim mylące może być to, że nowenna kojarzy się z dziewięcioma dniami modlitw. W przypadku nowenny pompejańskiej jest inaczej: odmawiamy ją przez 54 dni. Dlaczego? – Wzięło się to stąd, że Matka Boża poleciła odmówić trzy nowenny dziękczynne i trzy błagalne. W sumie daje to 6 nowenn po 9 dni, a więc 6 x 9 = 54. Jednak dla uproszczenia te 54 dni nazywamy po prostu nowenną pompejańską.

Cała nowenna pompejańska trwa więc 54 dni i dzieli się na dwie części po 27 dni. Nazywamy je częścią błagalną i dziękczynną. Aby się nie pogubić, warto zaznaczyć sobie w kalendarzu dni trwania nowenny – datę rozpoczęcia i zakończenia.

Nowennę pompejańską odmawiamy w jednej intencji przez cały czas jej trwania. Nie wymieniamy listy intencji, ale jedną, najlepiej precyzyjną i konkretną prośbę.

Różaniec – czym jest i jak się na nim modlić?

Każdy widział różaniec, lecz nie każdy umie się nim posługiwać.  Zatem przypomnijmy ogólne założenia, o co pyta wiele osób nie znających zbyt dobrze różańca.

 1. Różaniec składa się z trzech części (radosna, bolesna i chwalebna). W 2002 r. Jan Paweł II dodał część światła, której nie musimy odmawiać w nowennie pompejańskiej (chociaż warto!).
 2. Każda część różańca liczy 5 tajemnic – wymienione są one niżej.
 3. Z kolei każda tajemnica to jedna dziesiątka różańca. Tajemnice te rozważamy modląc się na danej dziesiątce.
 4. Tak więc policzmy: 3 części x 5 tajemnic daje 15 dziesiątek do odmówienia codziennie w nowennie pompejańskiej.

A teraz po kolei, nowenna pompejańska krok po kroku przez 54 dni. 

 1. Najpierw żegnamy się znakiem krzyża.
 2. Potem podajemy intencję i mówimy: „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego”.
 3. Teraz czas na modlitwy początkowe różańca (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) – odmawiamy jeden raz, na początku nowenny w danym dniu.
 4. Następnie odmawiamy różaniec – piętnaście tajemnic. UWAGA! Nie trzeba ich odmawiać na raz, można podzielić np. tak, ze rano modlimy się tajemnicami radosnymi, w południe tajemnicami bolesnymi, a wieczorem – chwalebnymi.
 5. Po skończeniu każdej części różańca modlimy się krótką modlitwą (błagalną lub dziękczynną) – są one wymienione niżej.
 6. Na samym końcu modlimy się modlitwą „Pod Twoją obronę” oraz trzy razy z ufnością i wiarą mówimy: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami!”

Modlitwy błagalne i dziękczynne w nowennie pompejańskiej

Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej – modlimy się tą modlitwą przez pierwsze 27 dni nowenny.

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej – modlimy się tą modlitwą przez drugie 27 dni nowenny.

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Tajemnice różańcowe w nowennie pompejańskiej

Część pierwsza — Tajemnice Radosne

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część druga — Tajemnice Światła (nie obowiązkowe)

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

 

(za www.pompejanska.rosemaria.pl)